Farkasember
    
                    
Legendák
1598-ban kietlen vad vidéken, a franciaországi Caude közelében egy 15 éves fiú borzalmasan megcsonkított, vérben úszott holtestére bukkantak. A hullán lakmározó farkaspár a tömeget látván elfutott. A férfiak ôket üldözôbe vették, egy bokorban végül egy szakállas emberre bukkantak, kinek fogából emberhús lógott ki.


A félkegyelmû Jacques Rollet volt a bokrok alatt, és amikor a parasztok épp rátaláltak, akkor marcangolta a fiú holtestének darabjait. Nem lehet tudni, hogy voltak-e ott farkasok, ám a felindult férfiak képzeletében valószínûleg igen. Az azonban bizonyos, hogy Rollet farkasnak hitte magát, és téveszmélye érdekében több ártatlan embert is megölt. Halálra ítelték, ám ezt megváltoztatták a Párizsi Feljebbviteli Bíróság döntése miatt. Hátralévô életében Jacques bolondok házában volt.
Más eset, mikor egy 13 éves fiú, Jean Grenier képzelte magát farkasnak, és megtámadott egy nyájat legeltetô kislányt. A lány az este miatt azt hitte farkas, ezért pásztorbotjával elkergette. Késöbb a bordeauxi bíróság a fiút börtönre itélte. Beismerte, hogy több gyereket ölt és evett meg. Gondos vizsgálatok után kiderült, hogy az eltünt gyerekeket Grenier ette meg, s nem volt kétséges hogy amaz farkasnak képzelte magát.


Késöbb még Belgiumban (1916), Skóciában (1917) és egy amerikai rezervátumban (1946) véltek farkasembereket látni.
1975-ben az angliai újságok egy 17 éves, staffordi fiú megdöbbentô történetével voltak tele. A fiú, félvén attól, hogy farkasember lesz, és sok ártatlan életet kiolt, késsel ledöfte magát. Elötte még telefonált egy barátjának, ki így írja le a páratlan beszélgetést: "Azt mondta, hogy az arca és a keze színe megváltozott, hogy farkasemberré fog válni. Elhallgatott és elkezdett morogni."
A farkasember hagyománya valószínûleg az emberi tudatlanságra épül, s a gyengék szellemére mindig is hatással volt.
Kinézet


A legtöbb ember képzeletében a farkasember egy szôrös és vérszomjas kétlábon járó szörny, habzó szájjal, vicsorog és sárga fogait csattogtatja. Ezek a tulajdonságok a leírásoktól nagyon eltérnek, és mindössze a filmekben láthatjuk ôket így.A leírások alapján a farkasember ugyanolyan mint egy átlagos farkas, csupán kicsit nagyobb.
Átalakulás
A hagyomány szerint sokféleképpen történhet. Lehet spontán (akarat nélküli) és befolyásolható módon is. A norvég hitvilág szerint mindössze képzeletben fel kell öltenünk egy farkas bôrét. Sok esetben varázsszöveget kell elmondani. Más elképzelés szerint (svéd) fel kell venni egy farkas bôrét.


Manapság a farkasember visszavonult a fantázia birodalmába, méghozzá úgy, hogy alig veszített félelmetességéből. Valódi farkasemberekről szóló történetek azonban időről időre felbukkannak.